Zaposlitev


Zaradi uspešnega delovanja in posledičnega širjenja obsega dejavnosti in storitev, ki se izvajajo v okviru agencije vabimo k sodelovanju posameznike z izkušnjami v sektorju energetike, predvsem strokovnjake na področju elektrotehnike, strojništva, gradbeništva in arhitekture.

 


Na podlagi 35. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2006, Uradni list RS, št. 47/2006 in št. 53/2006) in 12. člena Statuta Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Svet zavoda KSSENA objavlja


 

javni natečaj za imenovanje


DIREKTORJA
Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.


Celoten dokument razpisa je na voljo za prenos.


Velenje, 12.5.2016

 

Zavod KSSENA tvori mlad, energičen in ambiciozen team, ki se zaveda, da so strokovno usposobljeni, motivirani in prilagodljivi zaposleni tisti, ki omogočajo rast in uspeh zavoda na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Naše konkurenčne prednosti so predvsem znanje, prilagodljivost, izkoriščanje tržnih priložnosti in zagnanost.

Ker gre za dinamično delo, se občasno pojavi potreba po dodatnih zaposlenih, zato vas vabimo, da nam pošljete vaše motivacijsko pismo ter življenjepis na e-poštni naslov nedisa.trumic@kssena.velenje.eu oz. info@kssena.velenje.eu