Zaposleni

Boštjan Krajnc, dipl. inž. str.

Direktor

+386-3-8961-523Sašo Mozgan, univ. dipl. inž. str.

Samostojni svetovalec za energijo

+386-3-8961-524Lidija Stvarnik, univ. dipl. ekon.

Samostojni svetovalec za energijo

+386-3-8961-525Nedisa Trumić, univ. dipl. ekon.

Poslovni sekretar

+386-3-8961-520Gregor Podvratnik, dipl. inž. el.

Strokovni sodelavec za energijo

+386-59-099-180Aida Arnautović, ekon.

Področni referent

+386-3-8961-520Živa Vovk, univ. dipl. rus. in prof. zgo.

Samostojni svetovalec za energijo

059-099-181Niko Natek, dipl. inž. ener

Samostojni svetovalec za energijo

+386-3-8961-521Primož Rotovnik, mag. inž. grad.

Samostojni svetovalec za energijo

059-099-180Nejc Jurko, univ. dipl. ekon.

Samostojni svetovalec za energijo

03 8961-525