Zaposleni

Boštjan Krajnc, dipl. inž. str.

Direktor

+386-3-8961-523


Sašo Mozgan, univ. dipl. inž. str.

Samostojni svetovalec za energijo

+386-3-8961-524


Lidija Stvarnik, univ. dipl. ekon.

Samostojni svetovalec za energijo

+386-3-8961-525


Nedisa Trumić, univ. dipl. ekon.

Poslovni sekretar

+386-3-8961-520


Gregor Podvratnik, dipl. inž. el.

Strokovni sodelavec za energijo

+386-59-099-180


Aida Muminović, ekon.

Področni referent

+386-3-8961-520


Živa Vovk, univ. dipl. rus. in prof. zgo.

059-099-181


Niko Natek

dipl. inž. ener

+386-3-8961-521


Primož Rotovnik, mag.inž.grad

059-099-180


Nejc Jurko, univ.dipl.ekon

03 8961-525