parallax background

Začetek projekta EcoInn Danube obeležen z mednarodno konferenco in partnerskim sestankom v Bratislavi

InfoDnevi-1
Informativni dnevi na Fakulteti za energetiko
February 10, 2017
BiORES key visual
Zaključna konferenca »Vizija biomase – prinašanje lokalnih pobud v Bruselj«.
May 30, 2017

 

Mednarodna konferenca in prvi projektni sestanek transnacionalnega projekta EcoInn Danube (“Eco-innovatively connected Danube Region”) v katerem kot partner sodeluje Zavod KSSENA, je potekal v Bratislavi 15. in 16. februarja 2017. Uradno se je projekt pričel decembra 2016 in bo trajal do maja 2019. Projekt je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje) pod prioriteto “Inovativno in družbeno odgovorno Podonavje”. Glavni cilj projekta je krepitev sodelovanja glavnih akterjev s področja eko-inovacij, s poudarkom na razvoju ter implementaciji eko-tehnolohij obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Podonavski regiji.

Na mednarodni konferenci z naslovom “Inovativne tehnologije za zeleno Evropo” je bil javnosti predstavljen pomen ekoloških inovacij kot tudi raziskav in razvoja na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Dogodek se je pričel s pozdravnim nagovorom gospoda Jana Turna, generalnega direktorja organizacije Slovaški center za znanstvene in tehnične informacije (Slovak Centre of Scientific and Technical Information – SCSTI), ki v projektu nastopa v vlogi vodilnega partnerja. Nagovoru je sledila predstavitev projekta EcoInn Danube vključno s kratko predstavitvijo partnerjev, ciljev ter ostalih ključnih elementov projekta. Sledile so predstavitve eko-inovativnih rešitev vezanih na obnovljive vire energije in njihovo trženje, predstavljene s strani dveh mednarodno uspešnih slovaških podjetij Rešeno in Voltia. V popoldanskem delu dogodka je predstavnik skupnega sekretariata (Joint Secretariat) gospod Niko Finka predstavil transnacionalni program Podonavje, nato so sledile predstavitve vodij delovnih paketov z načrtom izvajanja projekta in predstavitvijo pričakovanih rezultatov projekta.


slika1


Drugi dan je sledil partnerski sestanek, na katerem so se partnerji seznanili s podrobnim načrtom izvedbe projektnih aktivnosti in s pravili izvajanja projekta. Projektni konzorcij sestavlja 16 partnerjev iz 12 evropskih držav – Slovaške, Bolgarije, Slovenije, Nemčije, Madžarske, Češke, Hrvaške, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Romunije in Črne Gore. Skupni proračun projekta znaša 2.126.924,97 €, od česar delež ERDF sofinanciranja znaša 1.587,447,2 €, za partnerje iz IPA področja pa 220.439 €.

Predvideno je, da bo sodelovanje vseh zainteresiranih raziskovalcev, inovatorjev in organizacij znotraj projektnih aktivnosti pripomoglo k vzpostavitvi virtualne platforme, ki bo sodelujočim organizacijam omogočila predstavitev svojih eko-problemov, inovatorjem pa bo omogočena predstavitev eko-inovacij in rešitev. Poleg tega se bo v okviru organiziranih praktičnih usposabljanj, t.i. Zelenih inovacijskih forumov, zbralo več “zelenih poslovnih idej” kot je na primer vzpostavitev platforme, kjer se bodo lahko povezovali zainteresirani vlagatelji, start-up podjetja, podjetniki, raziskovalci in razvojno osebje. Projekt bo študentom in inovatorjem znotraj Podonavske regije omogočil sodelovanje v poletnih šolah, kjer bodo lahko pridobili znanje o udejanjanju eko-inovativnih idej tudi v praksi. Ob koncu projekta se pričakuje, da se bo povečala ozaveščenost o okoljskih izzivih in ekoloških rešitvah na področju obnovljivih virov in varčevanja z energijo.


Kontakt: 

Vodilni partner: SCSTI – SK

Nina Bratkova | + 421 2692 53178 | nina.bratkova@cvtisr.sk

Slovenski partner: KSSENA – SI

Niko Natek | + 386 3 8961 521 | niko.natek@kssena.velenje.eu


Projekt EcoInn Danube je bil odobren v okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje). V projekt je vključenih 13 projektnih in trije pridruženi partnerji iz skupaj 12 evropskih držav. Vodilni partner je Slovaški center za znanstvene in tehnične informacije. Glavni cilj projekta je krepitev sodelovanja glavnih akterjev s področja eko-inovacij, s poudarkom na razvoju ter implementaciji eko-tehnologij v okviru obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Podonavski regiji.


Več informacij o projektu najdete na: www.interreg-danube.eu/ecoinn-danube.

logo eco inn