ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

(Uredba (EU) 2016/679 - Politika zasebnosti Zavod KSSENA

Zavod KSSENA, Titov trg 1, 3320 Velenje, matična številka: 2212358, davčna številka: SI58743359 (v nadaljevanju: upravljavec), spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varoval v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, angl. General Data Protection Regulation; v nadaljevanju: Uredba GDPR) in drugo relevantno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Aida Arnautović, T: +386 (0)3 8961 520