ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

S termografsko analizo strokovnjaki s področja gradbeništva, zaposleni na Zavodu KSSENA, ugotavljamo dejansko termično stanje stavbe ali vgrajenega elementa ter odkrivamo napake na ovoju. Odkrite in sanirane napake omogočajo prihranke energije tudi do 40 %.

S termografsko kamero lahko z velike razdalje izvedemo brezkontaktne meritve temperature in prikažemo porazdelitev toplote po površini elementa, naprave ali stavbe. Termografija omogoča identifikacijo napak in toplotnih izgub na ovoju stavb, saj termografska kamera spremeni infrardeče sevanje snemane površine v vidno sliko. Infrardeče sevanje ima približno dvajsetkrat daljšo valovno dolžino kot vidna svetloba, zato ga s prostim očesom ni mogoče opaziti. Na podlagi termografskih posnetkov se lahko energetsko stanje stavbe oceni optimalno, saj prikaže morebitne anomalije na ovoju stavbe, ki se pojavljajo v obliki ploskovnih, linijskih in točkovnih toplotnih mostov, ki nastajajo zaradi pomanjkljivosti pri toplotni zaščiti ovoja, zaradi netesnosti ovoja ali zaradi nekvalitetne vgradnje stavbnega pohištva.

V gradbeništvu termografija služi za odkrivanje: 

  • toplotnih mostov,
  • napak pri gradnji,
  • netesnosti vgrajenih oken in vrat,
  • vlage v stenah in drugih delih stavbe,
  • vzrokov in izvorov zamakanja,
  • napak pri hidroizolaciji in toplotni zaščiti streh,
  • napak pri podometnih instalacijah toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja.

Termografska analiza stavbe je nepogrešljiva pri kakovostni izvedbi energetskih sanacij, saj je to edini način za natančno opredelitev energetsko kritičnih točk na ovoju stavbe. Termografsko analizo je priporočljivo izvesti pri čim višji razliki med notranjo in zunanjo temperaturo ter vedno le v času, ko je stavba ustrezno kondicionirana, saj so v tem primeru toplotni mostovi najvidnejši.