ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetsko knjigovodstvo je temeljni gradnik energetskega menedžmenta. Sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi Ministrstvo za infrastrukturo, v okviru katerega deluje direktorat za energijo.

Vodenje energetskega knjigovodstva omogoča:

  • spremljanje rabe energije ter drugih energetskih in okoljskih kazalcev stavbe,
  • spremljanje stroškov porabljene energije v stavbi,
  • ugotavljanje odstopanj dejanske rabe energije od pričakovane in ugotavljanje vzrokov,
  • zbiranje podatkov o stavbi in vgrajenih energetskih sistemih na enem mestu.

Energetsko knjigovodstvo je učinkovit pripomoček za analizo rabe energije po že izvedenih ukrepih in dobro izhodišče za nadaljnje načrtovanje ukrepov učinkovite rabe energije.