ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

V energetskem pregledu stavbe se analizira dejansko rabo energije in porabo vode ter stanje energetskih sistemov in gradbenih konstrukcij, z namenom določiti in izvesti ukrepe na področju učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov.

Glede na namen in obseg se pripravlja več tipov energetskih pregledov:

  • Preliminarni energetski pregled predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Pregled se opravi na podlagi hitrega pregleda stavbe ter podatkov o rabi in stanju, ki se pridobijo s pomočjo vprašalnika. Pregled poda smiselne investicijske ukrepe, vendar jih ne ovrednoti.

  • Poenostavljeni energetski pregled se izvede podobno kot razširjeni energetski pregled, vendar manj podrobno in brez izračuna gradbene fizike, zaradi česar ukrepi na ovoju stavbe niso natančno ovrednoteni (namestitev fasade, menjava oken, toplotna zaščita stropa...).

  • Razširjeni energetski pregled predstavlja celovito energetsko analizo stavbe in pomeni natančen izračun energetskih potreb s pomočjo gradbene fizike ter analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije. Več o tem ...

Pridobite več informacij ali pa naročite energetski pregled:

*Obvezni podatki.