ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in priporočili za njeno izboljšanje. Na Zavodu KSSENA poseben poudarek namenjamo strokovnosti pri izdelavi energetske izkaznice, pri čemer izdelavo vsake energetske izkaznice obravnavamo individualno. Ob tem vzpostavimo neposreden stik z naročnikom in opravimo ogled dejanskega stanja stavbe ali dela stavbe, za katerega se energetska izkaznica pripravlja.

Glede na vrsto stavbe in namen njene uporabe se energetske izkaznice delijo na računske in merjene energetske izkaznice.

RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA se izdela na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije v stavbi. Računska energetska izkaznica se izda za novogradnje, obstoječe stanovanjske stavbe ter za stavbe po celoviti energetski rekonstrukciji. Izdela se lahko tudi za posamezno stanovanjsko enoto v večstanovanjski stavbi.

MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA se izdela na podlagi dejanskih meritev rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe (šole, vrtci, stavbe javne uprave…).

Na Energetski agenciji KSSENA imamo pooblastilo Ministrstva za infrastrukturo za izdajo obeh vrst energetskih izkaznic. Vse izdane energetske izkaznice stavb so oddane v register energetskih izkaznic in so javno dostopne na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije (Prostorski portal RS).

Pridobite več informacij ali pa naročite energetsko izkaznico:

*Obvezni podatki.