ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Glasilo Sinenergija, ki ga izdaja Energetska agencija KSSENA, je strokovna publikacija, ki zajema področja energetske učinkovitosti in energetske obnove stavb, tehnologij za izkoriščanje obnovljivih virov energije in trajnostnega energetskega razvoja nasploh. Brezplačna publikacija vključuje članke o projektih v izvajanju, primerih dobre prakse, aktualni problematiki zmanjševanja rabe energije in emisij toplogrednih plinov, inovativnih načinih financiranja za ukrepe energetske učinkovitosti v javnih stavbah ter podobne izobraževalne vsebine. Članke v večji meri prispevamo zaposleni, saj lahko na ta način izkušnje, ki jih pridobimo v domačem in tujem okolju, širimo naprej.

Namen izdaje je združiti strokovno znanje s področja energetike in ga prenesti na širšo javnost. Glasilo je dosegljivo vsem zainteresiranim posameznikom, predstavnikom lokalnih skupnosti in podjetjem.

Prijetno branje!