ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Zavodu KSSENA vam pripravimo kakovosten razširjeni energetski pregled, v katerem vam analiziramo in natančno prikažemo energetsko stanje stavbe. Razširjeni energetski pregled je pogoj za uspešno prijavo na razpise za energetsko obnovo stavb.

Razširjeni energetski pregled stavbe je pregled, ki zahteva natančno analizo stavbe. Vsebuje vse natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

V sklopu priprave razširjenega energetskega pregleda se najprej zberejo podatki o rabi in stroških energije ter vode. Analizirajo se dostopni podatki o gradbenih konstrukcijah, strojnih inštalacijah ter elektro inštalacijah v stavbi. Opravi se tudi podrobni ogled stavbe, izmerijo se dejanske površine, ki sestavljajo ovoj stavbe, popišejo se vsi vgrajeni energetski sistemi in razsvetljava. V kondicioniranih prostorih se opravijo meritve kakovosti bivalnega ugodja (temperatura, hitrost zraka, vlažnost, osvetljenost…).

Izvede se tudi termografska analiza ovoja stavbe, da se identificira mesta, kjer so toplotne izgube največje (toplotni mostovi). Na podlagi zbranih podatkov se izdela elaborat gradbene fizike za učinkovito rabo energije v stavbi, ki služi za oceno energetsko varčevalnih potencialov. Vsi zbrani podatki, analize rabe energije in predlagani varčevalni ukrepi se predstavijo v poročilu.