ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Nacionalna nepovratna sredstva se dodeljujejo preko javnih razpisov ministrstev in drugih inštitucij. Če jih naštejemo le par, so to Slovenski podjetniški sklad (SPS), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT), Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije itn. Krovno vlogo pri dodeljevanju nepovratnih sredstev pa ima Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).