ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Eko sklad se zaveda pomembne in odgovorne naloge, da pomaga pri aktivnostih, ki so povezane z varstvom narave. Dosedanje izkušnje in primere dobre prakse želijo nadgraditi z novimi dognanji in ukrepi, ki izboljšujejo stanje okolja. Prehod na obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, trajna mobilnost in ozaveščanje javnosti predstavljajo izziv zaposlenim. Vsaka uspešno izpeljana zgodba izkazuje njihovo odgovornost do varovanja okolja, prinaša ugodne finančne posledice in izboljšano kakovost bivanja za vse nas.

Javne objave za fizične osebe. Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki.

Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave

Javne objave za pravne

Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila, obnovo stanovanj in energetske preglede.

ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave

Javne objave za lokalno samoupravo

Eko sklad lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratnih sredstev za okolju prijazne avtobuse za javni potniški promet, električna vozila in skoraj nič-energijske stavbe družbenega pomena (šole, vrtce, telovadnice, knjižnice itd.).

ekosklad.si/lokalna-samouprava/javne-objave