ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na podlagi tehnične in investicijske dokumentacije za naše naročnike pripravimo celotno vlogo in koordiniramo prijavo na nacionalne in mednarodne razpise. Sama priprava vloge je velikokrat izjemo zahtevna in zahteva poglobljeno znanje o razpisnih pogojih in o pravilih posameznih programov. Poleg formalne priprave vloge poskrbimo, da je projekt predstavljen optimalno in da so tehnične in ekonomske rešitve skladne s pogoji, kar ustrezno poveča možnost za uspeh pri pridobivanju sredstev.