ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je bil partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija Energie-Cities iz Francije. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.