ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner sodeloval na projektu EnPC (program Horizon 2020), ki je bil usmerjen predvsem v izboljšanje procesov energetskega pogodbeništva. Specifičen cilj projekta je bil okrepitev kapacitet za izkoriščanje inovativnih modelov za financiranje v energetsko učinkovite tehnologije v javnem sektorju na lokalnem in regionalnem nivoju.

V aktivnosti je bilo vključenih vsaj 250 deležnikov in strokovnjakov iz javnega sektorja, predstavnikov ESCO ter malih in srednjih podjetij, vsaj 50 predavateljev/trenerjev, ki so v partnerskih državah zagotovili znanje in ustrezne vzvode za repliciranje projektov energetskega pogodbeništva, najmanj 1000 deležnikov iz lokalne/regionalne samouprave, ki so sodelovali v izobraževalnih delavnicah, najmanj 2000 tehničnih, pravnih in finančnih strokovnjakov, ki so sodelovali v webinarjih, e-učenju in tematsko relevantnih strokovnih dogodkih. Investicije, podprte s strani projekta, pa so prispevale več kot 60 GWh prihrankov energije.