ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Inovativni finančni mehanizem, kot je pogodba o energetski učinkovitosti (EPC), je lahko dragoceno orodje za spodbujanje naložb v energetsko prenovo javnih stavb. V že zaključenem projektu STEPPING so trije partnerji, ki prihajajo iz Italije in Francije, pridobili dobre izkušnje na tem področju, svoje znanje pa bodo v projektu STEPPING PLUS prenesli na 6 drugih partnerjev, in sicer z vzajemno uporabo različnih rešitev.

KSSENA predstavlja enega izmed 6 partnerjev (ali t.i. »receiverjev«), ki bodo koristili prenos znanja s strani izkušenejših partnerjev, ker pa tudi sami takšne izkušnje že imamo, bo ta proces potekal tudi na osnovi vzajemnega učenja in izmenjave. Ob koncu projekta bomo razvili akcijski načrt za uvedbo EPC v naši regiji.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Mediteran

Akronim projekta: STEPPING PLUS

Polno ime projekta: Fostering low-carbon strategies and energy efficiency in specific MED territories: cities, islands and remote areas

Začetek projekta: 1. 3. 2021

Trajanje projekta: 16 mesecev

Proračun projekta: 499.095,00 € (proračun KSSENA: 47.432,00 €)

Vodilni partner: REGIONE PIEMONTE (Italija)

Partnerstvo: 7 partnerjev iz 4 evropskih držav

Spletna stran projekta

Project co-financed by the European Regional Development Fund