ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Glavni namen projekta je izvedba javnih naročil za inovacije, s katerimi se bo na pilotnih stavbah dosegla 100% lastna oskrba z obnovljivimi viri energije. Projekt procuRE združuje 6 izvajalcev naročil iz 6 držav, ki so skupaj odgovorni za več kot 21.000 javnih zgradb. Za dosego cilja popolne samooskrbe z uvedbo inovativnih tehnologij za izkoriščanje OVE iz obstoječih kapacitet bo izvedenih več kot 7 milijonov EUR investicij v raziskave in razvoj primernih tehnologij. Energetska agencija KSSENA v konzorciju 9. partnerjev iz 7. držav sodeluje kot projektni koordinator in glavni nosilec javnega naročanja. Izbrana pilotna stavba, ki bo fokus projektnih aktivnosti za primer SAŠA regije je POŠ Vinska Gora.

 

Osnovni podatki o projektu:

Program: Horizon 2020 (Obzorje 2020)

ID razpisa: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Tema razpisa: LC-SC3-RES-10-2020

Tip aktivnosti: PCP

Številka projektnega predloga: 963648

Akronim projekta: procuRE

Polno ime projekta: Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings

Trajanje projekta: 42 mesecev (začetek december 2020)

Ocenjeni proračun: 9.848.812,50 €

Indikativen proračun KSSENA: 1.517.625,00 €

Vodilni partner: KSSENA

Spletna stran projekta: https://procure-pcp.eu/ 

 Projekt je financiran s strani okvirnega programa Obzorje 2020 za Raziskave in Inovacije Evropske Unije na podlagi dogovora o podpori št. 963648.