ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Splošni cilj programa ENERGee WATCH je uvesti program medsebojnega učenja, ki bo regionalnim in lokalnim oblastem omogočil pravočasno in natančno opredelitev, spremljanje in preverjanje njihovih trajnostnih ukrepov. Učenje se bo osredotočilo na lokalne/regionalne/pokrajinske upravne enote in njihove agencije, ki so odgovorne za zbiranje in nadzor spremljanja kazalnikov ukrepov. Projekt med drugim temelji na smernicah Konvencije županov o trajnostni energiji in podnebju, najboljših praksah, zbranih s projekti o praksah vrednotenja in preverjanja, kot sta EC Horizon 2020 MultEE in EPATEE ter IEE Data4Action in MESHARTILITY, ter bo spodbujal tudi druge uspešno izvedene monitoringe, poročanje in preverjanje (MRV) iz mest in regij v EU. Projekt temelji na uspešno delujočem projektu H2020 PROSPECT, kjer so se mesta in regije med seboj učile, kako izvajati inovativno financiranje za svoje trajnostne energetske ukrepe. ENERGee Watch gre še korak dlje in si prizadeva omogočiti natančno in uspešno zbiranje, razširjanje in potrjevanje podatkov, prakse spremljanja in preverjanja ter izbiro ustreznih kazalnikov spremljanja v mestih in regijah po EU.

Osnovni podatki o projektu:

Program:  Obzorje 2020

Akronim projekta: ENERGee Watch

Polno ime projekta: Peer to peer learning in regional and local authorities to timely and accurately define, monitor and verify their sustainable actions

Začetek projekta: 1. 9. 2020

Trajanje projekta: 36 mesecev

Proračun projekta: 1.499.988,75 € (proračun KSSENA: 104.987,50 €)

Vodilni partner: INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY STICHTING (IEECP)

Partnerstvo: 10 partnerjev iz 9 evropskih držav

Spletna stran projekta: https://energee-watch.eu/

 

 Projekt je financiran s strani okvirnega programa Obzorje 2020 za Raziskave in Inovacije Evropske Unije na podlagi dogovora o podpori št. 892089.