ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Glavni izziv lokalnih skupnosti je zmanjšanje porabe energije v obstoječih javnih zgradbah brez večjih gradbenih del. Lokalne skupnosti morajo imeti koristne in zanesljive rešitve za pravilno upravljanje z energijo za izboljšanje URE in OVE v stavbah in uporabiti integrirane pristope, ki družbo izobražujejo in usposabljajo, da se zaveda porabe energije. Za reševanje tega vprašanja bo TARGET-CE izkoristil tehnične in ne-tehnične rešitve URE v transnacionalnem sodelovanju v mestih Centralne Evrope.

To bo doseženo z zbiranjem, analizo, prilagajanjem in uvajanjem preteklih rezultatov (orodja IKT, finančni modeli, akcijski načrti, usposabljanje itd.) iz 8 predhodno financiranih mednarodnih projektov: BOOSTEE-CE, ENERGY@SCHOOL, FEEDSCHOOLS, eCENTRAL, CitiEnGov (Interreg-CE), EMPOWER (Interreg-EU), GreenSoul in PANEL2050 (H2020). Izbrani rezultati se bodo nadaljevali in nadgrajevali ter bodo nadalje predstavljeni na lokalni in regionalni ravni in integrirani v ustrezne teritorialne ali tematske strategije.

Cilj projekta je postati vodilni vodja energetske učinkovitosti v regiji Srednje Evrope, ki ponuja rešitve za javne zgradbe na edinstveni spletni platformi.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Centralna Evropa

Akronim projekta: TARGET-CE

Polno ime projekta: Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities

Začetek projekta: 01.04.2020

Trajanje projekta: 24 mesecev 

Celoten proračun projekta: 863.370,42€ (proračun KSSENA: 102.980,50€)

Delež sofinanciranja s strani ERDF: 710.489,47€

Partnerstvo: 8 partnerjev iz 5 evropskih držav

Vodilni partner: Fondazione Bruno Kessler (IT)
PP2 European Grouping of Territorial Cooperation, NOVUM Limited (POL)
PP3 Mazovia Energy Agency (POL)
PP4 Unione die Comuni della Bassa Romagna (IT)
PP5 Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (SI)
PP6 City of Split (HR)
PP7 Weizer Energie- Innovations- Zentrum GmbH (AT)
PP8 SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo- Ferrara (IT)

Spletna stran: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TARGET-CE.html