ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Aktivni smo bili tudi v Rimu, kjer je potekala konferenca MADE IN MED, na kateri so bili predstavljeni rezultati vsaj 90 projektov sofinanciranih s strani programa Interreg Mediteran. Cilj konference je bil prikazati vpliv projektov kot tudi prihodnost programa v naslednjih letih.