ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/2018 , Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19; v nadaljevanju ZJN-3) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) in katerih vrednost:

- za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;
- za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Seznam javnih naročil za leto 2020

 

 

V sklopu projekta EXCITE, ki je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020, smo uspešno organizirali uvodni spletni sestanek za Mestne občine Celje, Velenje ter Slovenj Gradec. Poleg predstavnikov omenjenih občin ter predstavnikov Energetske agencije KSSENA, se nam je na sestanku pridružil Iztok Gornjak iz BORZEN-a ter Anne Rialhe iz AERE (Alternatives pour l'Energie, les énergies Renouvelables et l'Environnement), kot mednarodna eea (European Energy Award) svetovalka. Namen srečanja je bil udeležencem predstaviti kaj je to evropska energetska nagrada - eea, kako je sprejeta v drugih državah oziroma občinah ter kakšen doprinos ima za občine, ki so se odločile za sodelovanje.