ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V mestu Kočani v Severni Makedoniji se te dni odvija prvo izobraževalno srečanje projekta My Virtual Town, na katerem smo med več kot 40 udeleženci prisotni tudi predstavniki Zavoda KSSENA. Petdnevni dogodek je namenjen usposabljanju mentorjev, ki bodo lahko nato usmerjali dijaške skupine pri izdelavi raziskovalnih nalog. Raziskovalne naloge se bodo tematsko navezovale na predloge, kako izboljšati življenje v svojem mestu. Iz Slovenije se dogodka poleg Zavoda KSSENA udeležujejo tudi predstavniki Šolskega centra Velenje in Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje

 

V prejšnjem tednu smo bili v mestu Badajoz v Španiji, kjer je v sklopu projekta DeCarb potekala delavnica na tematiko obnovljivih virov energije ter študijski ogled ene izmed mnogih sončnih elektrarn v regiji Badajoz. KSSENA na projektu sodeluje kot projektni partner, v Badajozu pa sta bili tudi predstavnici Mestne občine Velenje, saj je za izvedbo projekta ključna podpora ter sodelovanje z deležniki lokalnih oblasti v Savinjski in Koroški regiji.

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov. DeCarb združuje 9 partnerjev (9 regij), z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, in sicer iz obdobja družbe z visokim ogljičnim odtisom proti prihodnosti čiste energije.

Več informacij o projektu je na voljo na povezavi https://www.interregeurope.eu/decarb/

Energetska agencija KSSENA sodeluje pri projektu KeepWarm financiranem s strani programa Horizon 2020. Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer s povečanjem njihove učinkovitosti ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih energentov. Eden izmed korakov k doseganju zastavljenih ciljev je tudi izobraževanje za lastnike (občine) in upravljavce daljinskih sistemov, zato skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, ki prav tako sodeluje pri projektu,  pripravljamo delavnico z naslovom:  Trajnosti razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Izobraževanje bo potekalo v sredo 6. 3. 2019  v Vili Bianci Velenju.

Program dogodka

Dogodek je brezplačen. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna. Prijave zbiramo do petka, 1. 3. 2019.

Spletna prijava: https://goo.gl/forms/IAdozGGGDQnD5TBC2

Danes na Ljudski univerzi Velenje poteka drugi partnerski sestanek projekta My Virtual Town. Sestanek je v prvi vrsti namenjen uskladitvi izvedbenega načrta projekta ter načrtovanju prihajajočih izobraževanj učiteljev in ostalih partnerjev na projektu, med drugim pa bo z glasovanjem izbran tudi uradni logotip projekta. 

Fokus projekta My Virtual Town je na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta. V projektno partnerstvo so vključene tri srednje šole iz Slovenije, Bolgarije in Makedonije ter šest strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in dijaki ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na različnih področjih. Prvi izmed treningov namenjenih izobraževanju učiteljev bo potekal v mesecu marcu, in sicer v mestecu Kochani v Makedonijj.

Projekt My Virtual Town je sofinanciran s strani programa Erasmus+, kot partnerja iz Slovenije pa poleg KSSENE sodelujeta še Ljudska Univerza Velenje ter Šolski center Velenje.