ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

KSSENA se v okviru projekta eCentral že pripravlja na začetek crowdfunding kampanje, namenjene zbiranju sredstev za energetsko sanacijo Ljudske univerze Velenje. Velenje bo tako predstavljalo pilotno regijo, v kateri se bo testirala inovativna shema financiranja, saj model množičnega financiranja do sedaj še ni bil izveden za sanacijo javne stavbe.

 

V tem tednu smo bili v mestu Pazardzhik v Bolgariji, kjer je potekal kick-off sestanek projekta My Virtual Town, sofinanciranega v okviru programa Erasmus+. Fokus projekta bo na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta.

S projektom My Virtual Town KSSENA prvič do sedaj sodeluje na programu Erasmus+, kot partnerja iz Slovenije pa nastopata še Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje ter Šolski center Velenje.

 

V tem tednu smo v Bruslju sodelovali na dogodku generalne skupščine REGIONS AND CITIES INITIATIVE (8TH GENERAL ASSEMBLY MEETING), kjer smo predstavili projekt vodikove prihodnosti za Mestno občino Velenje ter se udeležili okrogle mize HYDROGEN MOBILITY EUROPE.

 

Več o dogodkih si lahko preberete na naslednjih povezavah:

THE 8TH GENERAL ASSEMBLY OF FCH JU'S REGIONS AND CITIES INITIATIVE CONCLUDES IN BRUSSELS

https://www.fch.europa.eu/news/8th-general-assembly-fch-jus-regions-and-cities-initiative-concludes-brussels

HYDROGEN MOBILITY EUROPE

https://www.fch.europa.eu/news/hydrogen-mobility-roundtable

24. septembra so se partnerji projekta IMEAS srečali na 6. projektnem sestanku v Velenju. Partnerji projekta si še naprej prizadevajo za razvoj orodij in smernic, ki naslavljajo izzive slabega pretoka informacij med akterji in neusklajene pristope k energetskemu načrtovanju, ki ne prepoznavajo različnih nacionalnih, regionalnih, lokalnih in sektorskih potreb. Z večplastnim pristopom, ki upošteva vertikalne, horizontalne in transverzalne povezave med politikami in akterji, bodo IMEAS orodja omogočila celovito in integrirano energetsko načrtovanje. IMEAS spletna platforma, ki bo omogočila uporabo razvitih orodij, bo na voljo še pred koncem leta.