ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Spoštovani,

v okviru projekta ENTRAIN Vam predstavljamo Glasilo št. 3

V  letu 2019 je Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), poleg drugih projektov, pričela tudi s projektom ENTRAIN, ki je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilji projekta so: spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki, razširitev znanja za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SL, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote. Končni rezultat bo pripomogel k zmanjšanju emisij CO₂ in rabe fosilnih goriv, kar bo pozitivno vplivalo na kakovost lokalnega zraka in socialno-ekonomske koristi za lokalne skupnosti.

Več informacij o projektu ENTRAIN najdete na spletni strani ali na socialnem omrežju Twitter.

 

 

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo k branju  glasila projekta DeCarb

V glasilu najdete informacije o dogodkih in aktivnostih, ki smo jih skupaj s projektnimi partnerji izvedli v preteklih mesecih.

V letu 2018 je Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) pričela z izvajanjem projekta DeCarb (Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions), ki je usmerjen v podporo premogovno intenzivnim regijam pri izvajanju energetske tranzicije in izboljšanju obstoječih politik na tem področju.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani ali na socialnih omrežjih Facebook in Twitter.

 

 

 

V četrtek, 26. 11. 2020, je potekal virtualni študijski obisk na temo razvojnih potencialov za razogljičenje Savinjsko-šaleške premogovne regije v tranziciji. Dogodek se je osredotočal na predstavitev možnosti za čistejšo uporabo premoga in tehnologij za izboljšanje vzdržnosti ogljikovega cikla v kontekstu izvajanja energetskega prehoda in ukrepov za razogljičenje energetske oskrbe. V tem oziru so bili predstavljeni načrti in strateške usmeritve najpomembnejših energetskih družb iz SAŠA regije prav tako pa se je obravnavalo razvojne možnost na drugih področjih, ki so skladne in vzajemne s trajnostnim razvojem energetike (razvoj kadrov, razvoj inovativnih izdelkov in storitev ter podpora podjetništva, turizem z obnovo in ohranjanjem kulturne in naravne dediščine).

Borzen, slovenski operater na trgu z elektriko, pod blagovno znamko Trajnostna energija, Ministrstvom za infrastrukturo ter Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško skupaj s Konzorcijem lokalnih energetskih agencij Slovenije (KLEAS) vabijo:

da se udeležite brezplačnih webinarjev na temo "Upravljanje z energijo v javnem sektorju", kjer boste:

  • seznanjeni s smernicami za upravljanje z energijo v javnem sektorju skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št.52/16);
  • pozornost namenili prepoznavanju in odpravi šibkih točk stavb in sistemov oskrbe z energijo;
  • spoznali potenciale izboljšanja energetske učinkovitosti ter izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Predstavili vam bomo izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v javnih stavbah in usmeritve za naprej.

 

Vaša predhodna prijava na enega ali več webinarjev je obvezna TUKAJ.

VEČ: Programi webinarjev

VEČ: Opisi predavateljev