ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

POTREBUJEMO VAŠE MNENJE!

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je v letu 2020 pričela s sodelovanjem pri novem projektu z nazivom DanuP-2-Gas (Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy), ki je bil potrjen v okviru 3. razpisa programa Interreg Danube (Podonavje). Glavni namen projekta je podpora diverzifikaciji energetske oskrbe na podlagi uporabe zemeljskega plina, bioplina ter vodika v aplikacijah za skladiščenje in proizvodnjo energije (Power-to-gas ali P2G).

Dva od pomembnejših rezultatov projekta bosta Energetska platforma Podonavja in Transnacionalni atlas obnovljivih virov energije, ki bosta služila prenosu znanja ter sodelovanju in povezovanju deležnikov z namenom iskanja učinkovitih rešitev skladiščenja in proizvodnje energije na območju Podonavja. Interaktivna platforma bo zasnovana na podlagi platforme, ki je že bila razvita v projektu DTP ENERGY BARGE https://www.energy-barge.eu/atlas?show=modalshift, sedaj pa bo vključevala še nadgradnje iz projekta DanuP-2-Gas.

 

Vir: https://www.energy-barge.eu/atlas?show=modalshift

Ker želimo platformo oblikovati in prilagoditi potrebam in željam bodočih uporabnikov, mnenja zbiramo v obliki dveh vprašalnikov. Prvi je namenjen vsebini in splošnem delovanju spletne platforme, drugi pa analizi nabora specifičnih podatkov in vsebin na temo biomase in energetske infrastrukture.

Vljudno vas prosimo, da izpolnite vprašalnika in nam pomagate ustvariti boljšo platformo. Vprašalnika vam bosta vzela približno 15 minut.

Hvala za sodelovanje!

Povezava do vprašalnikov:

VPRAŠALNIK 1: ENERGETSKA PLATFORMA PODONAVJA

VPRAŠALNIK 2: NABOR PODATKOV - BIOMASA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Za več informacij o projektu obiščite spletno stran ter nam sledite na družabnih omrežjih:

Všečkajte nas na Facebook strani

Sledite nam na twitter profilu