ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

 

VABILO

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), se vabi uporabnike storitev zavoda oz. vse predstavnike zainteresirane javnosti, da podajo predlog za opravljanje funkcije člana v svetu Zavoda KSSENA. 

Predlogi se vložijo v glavni pisarni zavoda, ki se nahaja v 5. nadstropju objekta Mestne občine Velenje na naslovu Titov trg 1, najkasneje do srede 20.05.2020, do 12. ure, in sicer na priloženem obrazcu "Predlog za imenovanja člana v svet Zavoda Energetske agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško", ki je dostopen na sledeči povezavi

Zaradi trenutnih omejitev povezanih z epidemijo COVID-19 sestanek uporabnikov storitev Zavoda in ostale zainteresirane javnosti ne bo organiziran v prostorih Zavoda KSSENA, temveč se bo izvedel v obliki konferenčnega klica preko storitve Microsoft Teams, in sicer v ponedeljek 25.5.2020 ob 12. uri. Na sestanku bo imenovan nov predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet Zavoda KSSENA.

 

Zavod KSSENA

Direktor Boštjan Krajnc                                                                                                                                                           Velenje, 13.05.2020