ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO
Predstavnik Zavoda KSSENA pri predstavitvi projektov DeCarb, BB-Clean in EERAdata

 

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je v četrtek, 13. 2. 2020, organizirala študijski obisk, na katerem je gostila delegacijo Regionalne Razvojne Agencije PanonReg iz Subotice, Srbija. Namen študijskega obiska je bilo pridobivanje znanja in izkušenj s področja trajnostnega razvoja, zaradi česar se je srečanja udeležila tudi Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in predstavila projekte, na katerih sodeluje. Podrobneje so bili predstavljeni rezultati in izkušnje projektov DeCarb (program Interreg Europe), BB-Clean (program Interreg Alpine Space) in EERAdata (program Obzorje 2020). Študijski obisk je potekal na centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju, saj je bila tematika tudi komunalna in energetska infrastrukture Šaleške doline, pa tudi sanacija Šaleških jezer, ki so bila v preteklosti onesnažena in nato z načrtovanimi ukrepi uspešno sanirana.