ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V začetku meseca novembra je v mestu Cottbus v Nemčiji potekal že 3. partnerski sestanek v okviru projekta DeCarb, katerega sta se udeležila tudi predstavnika KSSENE. Sočasno s sestankom je v zvezni deželi Brandenburg v Nemčiji potekal tudi študijski ogled z naslovom »»Study visit on land restoration in partners' territories«, ki so se ga, poleg predstavnikov partnerskih organizacij, udeležili tudi deležniki, ki so povezani s projektno tematiko in so na različne načine vpeti v postopke oživitve novih vsebin na premogovnih področjih. Študijski ogled je bil v prvi vrsti namenjen prenosu znanja in krepitvi zmogljivosti med partnerji, ki so si v sklopu obiska ogledali primere revitalizacije degradiranih področij, ki so bila v preteklosti namenjena pridobivanju premoga. 

Prvi dan dvodnevnega srečanja v mestu Cottbus je bil namenjen sestanku projektnih partnerjev, kjer so se preverile vse izvedene aktivnosti ter podale naloge za prihajajoče delovno obdobje. V nadaljevanju so se srečanju pridružili tudi deležniki, saj se je v popoldanskem delu programa predstavila premogovniška in energetska dejavnost regije, ki je bila v preteklosti zelo intenzivna na področju izkopavanja lignita v dnevnih kopih. Poleg podatkov o obratovalnih zmogljivostih so bile ključne tudi informacije o srednjeročnih načrtih za premogovništvo ter različnih vsebinah, ki so bile umeščene v prostor na območju premogovnikov. Skozi predstavitve je bilo razvidno, da je načrtovanje ukrepov revitalizacije ter sama izvedba ukrepov na premogovnih območjih skrbno načrtovan in izveden proces, saj naj bi se do leta 2038 na osnovi državne strategije izkopavanje premoga prekinilo, posredno pa tudi pridobivanje električne energije iz lignita. Tako se na omenjenih področjih že izvaja pogozdovanje s hitrorastočimi drevesnimi vrstami, nekatera področja pa so zapolnili z vodo, na osnovi česar se bo močno okrepila turistična dejavnost, kar je bilo nazorno prikazano na zaključnih predstavitvah.

Drugi dan študijskega obiska je bil namenjen ogledu demonstracijskih primerov revitalizacije področij po zaključku izkopavanja premoga (območje premogovnika Welzow-Süd ter jezero Großräschen, IBA-Terraces). Uvodoma je bilo predstavljeno testno polje 12 različnih vrst hitrorastočih drevesnih vrst, v nadaljevanju veliki vinogradi na brežinah teras odkopnih polj, testno področje samooživitve z zelo obsežnim spremljanjem razvoja biotske pestrosti, ob zaključku pa še  umetno jezero, ki je namenjeno izvajanju in krepitvi turizma v lokalnem področju.

Dogodek je vsem prisotnim lokalnim in regijskim akterjem omogočil zelo širok vpogled v razvojne možnosti premogovnih področij po procesu zapiranja premogovne dejavnosti, na katere je potrebno biti pripravljen že pred dejanskim izvajanjem prestrukturiranja.

Naslednji v vrsti dogodkov namenjenih izmenjavi izkušenj in prenosu znanja bo potekal predvidoma konec meseca marca 2020 na Danskem. Dogodka se bodo poleg predstavnikov KSSENE udeležili tudi deležniki iz različnih ciljnih skupin, katerih sodelovanje je, predvsem z vidika pridobivanja mnenj in stališč o tematiki projekta DeCarb, ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta.

Projekt DeCarb, ki je bil odobren v okviru tretjega razpisa programa Interreg Europe pod prioriteto nizkoogljično gospodarstvo, se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca meseca maja 2023.

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani https://www.interregeurope.eu/decarb/