ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Danes se odvija še zadnji od številnih strokovnih dogodkov organiziranih v sklopu projekta EcoInn Danube, katerih namen je spodbujanje komercialnega preboja inovativnih, ekološko usmerjenih produktov in storitev preko povezovanja ključnih deležnikov znotraj držav regije Podonavja. 

Dogodek z nazivom »Danube: Innovation in flow« poteka v konferenčni hali Bolgarske gospodarske zbornice v Sofiji in je namenjen povezovanju inovatorjev, investitorjev, podjetij, zakonodajalcev ter ostalih ciljnih skupin, relevantnih za nadaljnji razvoj področji povezanih s terminom eko inovacije.

Dogodek temelji na izmenjavi izkušenj, dobrih praks ter navezovanju novih stikov med udeleženci in ponuja priložnost za predstavitev inovativnih izdelkov in storitev, sklepanje novih poslovnih razmerji ter vzpostavitev mednarodnega sodelovanja. Dogodek je prav tako namenjen predstavitvi vsebin in orodij razvitih v sklopu projekta EcoInn Danube, s poudarkom na podpori pri realizaciji inovativnih tržnih idej ter spodbujanju ekološko naravnanih inovacij.

Več informacij o preteklih in prihajajočih dogodkih projekta EcoInn Danube najdete na spletnih straneh:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projec…/ecoinn-danube 

http://ecoinnovative.eu/events/