ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetska agencija KSSENA je pripravila študijo o razvoju trajnostnih sistemov daljinskega ogrevanja s poudarkom na sistemu daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini.

Ob upoštevanju evropskih smernic in spodbujanju širitve sistemov daljinskega ogrevanja in uporabo obnovljivih virov energije smo povzeli več variant razvoja, definirali bodoče rabe energije in analizirali umestitev novih toplotnih virov. Dokument je bil pripravljen s pomočjo Evropskega zavezništva za podnebje European Climate Foundation (ECF) - https://europeanclimate.org/

 

Dokument si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19; v nadaljevanju ZJN-3) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) in katerih vrednost:                                                                                                                                                    

 - za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;

- za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Dokument je na voljo tukaj - Seznam javnih naročil za leto 2022

Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je meseca Novembra, tik pred vstopom v novo leto, pričel z izvajanjem novega projekta H2MA (Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation), ki je bil v okviru prvega klica programa Interreg Alpine Space, odobren v tekočem večletnem finančnem obdobju 2021-2027.

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa Interreg Alpine Space (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija), KSSENA pa vrši vlogo vodilnega projektnega partnerja. Projekt je bil odobren pod programsko prioriteto »Carbon neutral and resource sensitive Alpine region« in bo trajal 36 mesecev, vse do konca meseca oktobra, leta 2025.