ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO
Vabilo na dogodek Energetika 2020

»Vas zanima nova energijska mešanica prihodnosti, zanesljivost oskrbe z električno energijo, doseganje podnebnih ciljev in razvoj gospodarstva? Potem vas vabimo na dogodek Energetika 2020: Trajnostna in varna oskrba vseh odjemalcev z električno energijo, ki bo potekal na Celjskem sejmu 31. marca 2020.

 

Brezplačna prijava in dodatne informacije o dogodku so na voljo na povezavi.

 

Vljudno vabljeni.«

 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/2018 , Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19;  v nadaljevanju ZJN-3)  objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) in katerih vrednost:

 

  • za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;
  • za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Seznam najdete tukaj.

 

 

 

 

Predstavnik Zavoda KSSENA pri predstavitvi projektov DeCarb, BB-Clean in EERAdata

 

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je v četrtek, 13. 2. 2020, organizirala študijski obisk, na katerem je gostila delegacijo Regionalne Razvojne Agencije PanonReg iz Subotice, Srbija. Namen študijskega obiska je bilo pridobivanje znanja in izkušenj s področja trajnostnega razvoja, zaradi česar se je srečanja udeležila tudi Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in predstavila projekte, na katerih sodeluje. Podrobneje so bili predstavljeni rezultati in izkušnje projektov DeCarb (program Interreg Europe), BB-Clean (program Interreg Alpine Space) in EERAdata (program Obzorje 2020). Študijski obisk je potekal na centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju, saj je bila tematika tudi komunalna in energetska infrastrukture Šaleške doline, pa tudi sanacija Šaleških jezer, ki so bila v preteklosti onesnažena in nato z načrtovanimi ukrepi uspešno sanirana.

 

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo k branju  glasila projekta DeCarb

V glasilu najdete informacije o dogodkih in aktivnostih, ki smo jih skupaj s projektnimi partnerji izvedli v preteklih mesecih.

V letu 2018 je Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) pričela z izvajanjem projekta DeCarb (Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions), ki je usmerjen v podporo premogovno intenzivnim regijam pri izvajanju energetske tranzicije in izboljšanju obstoječih politik na tem področju.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani ali na socialnih omrežjih Facebook, Twitter in Linkedin.

 

 

 

V začetku meseca novembra je v mestu Cottbus v Nemčiji potekal že 3. partnerski sestanek v okviru projekta DeCarb, katerega sta se udeležila tudi predstavnika KSSENE. Sočasno s sestankom je v zvezni deželi Brandenburg v Nemčiji potekal tudi študijski ogled z naslovom »»Study visit on land restoration in partners' territories«, ki so se ga, poleg predstavnikov partnerskih organizacij, udeležili tudi deležniki, ki so povezani s projektno tematiko in so na različne načine vpeti v postopke oživitve novih vsebin na premogovnih področjih. Študijski ogled je bil v prvi vrsti namenjen prenosu znanja in krepitvi zmogljivosti med partnerji, ki so si v sklopu obiska ogledali primere revitalizacije degradiranih področij, ki so bila v preteklosti namenjena pridobivanju premoga. 

Prvi dan dvodnevnega srečanja v mestu Cottbus je bil namenjen sestanku projektnih partnerjev, kjer so se preverile vse izvedene aktivnosti ter podale naloge za prihajajoče delovno obdobje. V nadaljevanju so se srečanju pridružili tudi deležniki, saj se je v popoldanskem delu programa predstavila premogovniška in energetska dejavnost regije, ki je bila v preteklosti zelo intenzivna na področju izkopavanja lignita v dnevnih kopih. Poleg podatkov o obratovalnih zmogljivostih so bile ključne tudi informacije o srednjeročnih načrtih za premogovništvo ter različnih vsebinah, ki so bile umeščene v prostor na območju premogovnikov. Skozi predstavitve je bilo razvidno, da je načrtovanje ukrepov revitalizacije ter sama izvedba ukrepov na premogovnih območjih skrbno načrtovan in izveden proces, saj naj bi se do leta 2038 na osnovi državne strategije izkopavanje premoga prekinilo, posredno pa tudi pridobivanje električne energije iz lignita. Tako se na omenjenih področjih že izvaja pogozdovanje s hitrorastočimi drevesnimi vrstami, nekatera področja pa so zapolnili z vodo, na osnovi česar se bo močno okrepila turistična dejavnost, kar je bilo nazorno prikazano na zaključnih predstavitvah.

Drugi dan študijskega obiska je bil namenjen ogledu demonstracijskih primerov revitalizacije področij po zaključku izkopavanja premoga (območje premogovnika Welzow-Süd ter jezero Großräschen, IBA-Terraces). Uvodoma je bilo predstavljeno testno polje 12 različnih vrst hitrorastočih drevesnih vrst, v nadaljevanju veliki vinogradi na brežinah teras odkopnih polj, testno področje samooživitve z zelo obsežnim spremljanjem razvoja biotske pestrosti, ob zaključku pa še  umetno jezero, ki je namenjeno izvajanju in krepitvi turizma v lokalnem področju.

Dogodek je vsem prisotnim lokalnim in regijskim akterjem omogočil zelo širok vpogled v razvojne možnosti premogovnih področij po procesu zapiranja premogovne dejavnosti, na katere je potrebno biti pripravljen že pred dejanskim izvajanjem prestrukturiranja.

Naslednji v vrsti dogodkov namenjenih izmenjavi izkušenj in prenosu znanja bo potekal predvidoma konec meseca marca 2020 na Danskem. Dogodka se bodo poleg predstavnikov KSSENE udeležili tudi deležniki iz različnih ciljnih skupin, katerih sodelovanje je, predvsem z vidika pridobivanja mnenj in stališč o tematiki projekta DeCarb, ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta.

Projekt DeCarb, ki je bil odobren v okviru tretjega razpisa programa Interreg Europe pod prioriteto nizkoogljično gospodarstvo, se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca meseca maja 2023.

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani https://www.interregeurope.eu/decarb/