ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Včeraj, 22. septembra 2021, se je v prostorih Vile Bianca v Velenju odvijala slovesnost ob proslavi 15. obletnice obstoja Zavoda Energetske Agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), katere ustanovitelji so Mestna občina Velenje, Komunalno podjetje Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec in Mestna občina Celje. Povabljene je pozdravil direktor agencije Boštjan Krajnc in se zahvalil prisotnim, da so ob tako pomembni slovesnosti del njihove zgodbe. Župan Peter Dermol je Zavodu KSSENA čestital za uspešno delovanje, kot tudi sodelovanje z Mestno občino Velenje v preteklih 15-ih letih in zaželel veliko poslovnih uspehov tudi v prihodnje. Na dogodku so bili predstavljeni mejniki in prelomnice delovanja Zavoda KSSENA, vizija in strategija za naprej, potekala pa je tudi razprava o energetski tranziciji in vlogi energetskih agencij v prestrukturiranju regij.

Predstavniki Zavoda KSSENA so se skupaj s svojimi pomembnimi deležniki, županom Mestne občine Velenje Petrom Dermolom, direktorjem občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztokom Morijem in vodjo Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karlo Sitar, udeležili študijskega obiska mesta Aalborg na Danskem, ki je bil 8. in 9. septembra 2021, organiziran v okviru projekta DeCarb, ki ga od leta 2018 izvaja Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Študijskega obiska se je udeležil tudi direktor zavoda, Boštjan Krajnc.

V prvem dnevu študijskega obiska je bila izvedena med-regionalna delavnica, ki je potekala na temo prekvalificiranja presežne delovne sile v povezavi s prestrukturiranjem premogovno intenzivnih regij in s tem povezanega lokalnega gospodarstva. Na delavnici so bili predstavljeni tudi podatki o napredku in uspešnosti razogljičenja drugih držav članic konzorcija. V drugem delu delavnice, so se predstavniki Mestne občine Velenje in predstavniki Zavoda KSSENA udeležili tudi okrogle mize, na kateri so razpravljali o pravilnih načinih in pogojih prestrukturiranja presežne delovne sile, stopnji družbene zavesti o razogljičenju lokalnega gospodarstva in o pravilnih pristopih izvajanja regionalnega razogljičenja.

V drugem dnevu študijskega obiska si je velenjska delegacija v okviru ekskurzije, ki jo je vodil tamkajšnji social demokratski kandidat za župana Aalborga Lasse Fridmand Jensen, ogledala tudi cementarno Aalbrog Portland, s katero lokalne oblasti Aalborga, mestu zagotavljajo neprekinjen toplotni vir, jezero Chalk Pit Lake, ki ga uporabljajo za daljinsko hlajenje, tamkajšnjo še vedno delujočo termoelektrarno Nordjyllandsværket in staro elektrarno Aalborg Nordkraft, ki leži v osrčju mestnega jedra in je bila v letu 2009, z izzivajočimi industrijskimi arhitekturnimi detajli, popolnoma prenovljena v večnamenski kulturni center.

Študijski obisk se je zaključil zelo uspešno, saj je velenjska delegacija z lokalnimi oblastmi in danskimi partnerji spletla trdne prijateljske vezi, ki so pomembne pri prenosu energetskega znanja in inovacij, ki bodo le s takšno mero sodelovanja v prihodnosti, Evropski uniji in državam članicam omogočile zeleno, trdno in povezano gospodarstvo.

Projekt DeCarb, ki je bil odobren v okviru tretjega razpisa programa Interreg Europe pod prioriteto nizkoogljično gospodarstvo, se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca meseca maja 2023. Projekt DeCarb je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (angl. ERDPF – European Regional Development Fund) in združuje 9 partnerjev (9 regij) z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, ki bo regije iz obdobja z visokim ogljičnim odtisom usmerila proti prihodnosti čiste energije. Vključeni so projektni partnerji iz Španije, Poljske, Nemčije, Bolgarije, Romunije, Grčije, Danske, Madžarske in Slovenije.

Več informacij o projektu DeCarb je dostopnih na spletni strani: https://www.interregeurope.eu/decarb/

Spoštovani.

Vabimo vas, da se udeležite Dnevov trajnostne energije 021, ki jih brezplačno organizira Borzen ob 20. obletnici svojega delovanja in odprtja trga z energijo v mesecu septembru:

Dogodki so brezplačni, a so prijave obvezne. Ne zamudite priložnosti in se brezplačno prijavite tukaj..

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in srečanja z vami,

ekipa Borzen

 

Spoštovani,

v okviru projekta DanuP-2-Gas Vam predstavljamo Glasilo št. 4

V  letu 2020 je Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), poleg drugih projektov, pričela z izvajanjem projekta DanuP-2-Gas (Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy), ki je bil potrjen v okviru 3. razpisa programa Interreg Danube – Podonavje. Glavni namen projekta je podpora diverzifikaciji energetske oskrbe na podlagi uporabe zemeljskega plina, bioplina ter vodika v aplikacijah za skladiščenje in proizvodnjo energije (Power-to-gas ali P2G).

Za več informacija lahko obiščete spletno stran, Facebook in Twitter.