ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V okviru projekta smo 14. in 15. septembra izvedli četrto (zaključno) projektno srečanje projektnih partnerjev in hkrati prvi nacionalni dogodek. Zaključni projektni sestanek (končno ocenjevalno srečanje) je potekal v Syrosu v Grčiji 14. septembra 2023 (en dan pred nacionalnim diseminacijskim dogodkom v Grčiji). Na srečanju smo pregledali izvedene aktivnosti in razpravljali o naslednjih korakih diseminacije projekta. Posvetili smo se tudi pripravi končnega poročila, tako z vsebinskega kot s finančnega vidika. Naslednji dan, 15. septembra 2023, je potekal prvi nacionalni diseminacijski dogodek. V prvem delu konference so partnerji predstavili rezultate projekta, medtem ko so v drugem delu učitelji in učenci predstavili svoje izkušnje ter prednosti uporabe novega inovativnega in izobraževalnega orodja, ki temelji na VR.

V minulem tednu se je Energetska Agencija KSSENA v vlogi vodilnega partnerja projekta H2MA (Green Hydrogen Mobility for Alpine region transportation) udeležila študijskega obiska z naslovom »Study visit on planning specifications and requirements for urban H2 infrastructure«. Študijski obisk je bil s strani partnerja Eurometropole de Strasbourg, ki v projektu H2MA predstavlja vključeno regionalno oblast, organiziran v mestu Strasbourg, ki v francoski regiji »Grand Est«, služi kot prestolnica. Kot dodaten predstavnik slovenske delegacije in pomemben lokalni deležnik se je študijskega obiska udeležil tudi g. Mitja Tašler, pomočnik direktorja Termoelektrarne Šoštanj, ki v Šaleški dolini že več desetletij proizvaja vodik. Ta se trenutno uporablja predvsem za operativne namene bloka 6, Termoelektrarna Šoštanj pa tako z različnimi projekti, med katerimi lahko izpostavimo NAHV (North-adriatic Hydrogen Valley), na lokaciji obstoječe vodikarne TEŠ načrtuje razvoj dodatnih kapacitet s hkratno vpeljavo OVE, s čimer bo v Slovenskem vodikovem prostoru v bližnji prihodnosti zagotovo predstavljala enega izmed najbolj pomembnih strateških deležnikov. Partnerji projekta H2MA so si v okviru študijskega obiska v mestu Strasbourg ogledali tudi vodikarno in vodikovo polnilnico »R-HYNOCA«, ki je trenutno v fazi zaključnih gradbenih del. Med drugim pa so partnerji projekta H2MA, skupaj z različnimi francoskimi odločevalci in pomembnimi deležniki vodikove vrednostne verige diskutirali tudi o različnih pristopih razvoja in izvedbe vodikove infrastrukture ter mobilnosti, povezane z vpeljavo vodikovega javnega potniškega prometa v različnih francoskih mestih.