ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V Zavodu Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA) nenehno stremimo k iskanju inovativnih energetskih rešitev in novih virov financiranja ter iskanju alternativnih poti do večje energetske učinkovitosti. Doslej smo izpeljali veliko energetskih projektov, na katere smo ponosni, in zaradi katerih smo postali prepoznaven akter na slovenskem trgu in v širši regiji. Ob začetku našega delovanja so pot Zavodu KSSENA utirali le štirje strokovnjaki, danes, ko obeležujemo 15-letnico, nas je že trinajst.

Ustanovljeni smo bili leta 2006 z namenom zmanjšanja rabe energije v javnih stavbah in izboljšanja splošnega energetskega stanja občin. Naši ustanovitelji so Mestna občina Velenje, Mestna občina Celje, Mestna občina Slovenj Gradec in Komunalno podjetje Velenje. V okviru energetskega menedžmenta za lokalne skupnosti izvajamo energetske preglede stavb, izdelujemo energetske izkaznice in akcijske načrte za zmanjšanje rabe energije (SEAP, LEK), nudimo strokovno podporo in svetovanje pri izvedbi investicijskih projektov za energetsko učinkovitost ter pripravljamo različna strokovna usposabljanja za vodstvo in uporabnike stavb. Strokovno podporo zavod nudi tudi gospodinjstvom in podjetjem. V Zavodu KSSENA zelo aktivno sodelujemo tudi v nacionalnih in evropskih programih in s tem v regijo pripeljemo veliko evropskega znanja, izkušenj, predvsem pa nepovratnih sredstev. S projektnim delom si prizadevamo na različne načine izboljšati energetsko kulturo lokalnega okolja in spodbujati trajnostni razvoj širše regije, za učinkovitejše ravnanje z energijo pa navdušujemo tudi najmlajše v vrtcih in šolah. Na nacionalnem nivoju naše delo obsega pripravo tehnične in investicijske dokumentacije v okviru razpisov za energetsko sanacijo stavb, ki so v lasti občin, velik delež našega dela pa predstavlja tudi priprava energetskih izkaznic. Četudi je za posameznika obveznost energetske izkaznice v danem trenutku odvečna, v širši sliki pomeni bistven element v zagotavljanju kakovostnega življenja in trajnostnega razvoja države, od česar pa bomo na koncu pridobili vsi. V Zavodu KSSENA skupaj z občinami Šaleške doline zelo uspešno prenašamo nova znanja iz tujine in ga implementiramo v svoje okolje. Nedvomno nova znanja s pomočjo strokovnega in inovativnega lastnega kadra nastajajo tudi v občinah samih in se od tam prenašajo v druga lokalna, regijska in evropska območja. Uspešno sodelujemo tudi z lokalnimi podjetji, takšna sodelovanja pa v naše okolje vselej prinesejo inovativne rešitve. V preteklih letih smo tako izvedli projekt postavitve samozadostnih uličnih svetilk, ki kot vir energije izkoriščajo sonce in veter.

Verjetno uspeh našega dela najprej izvira iz zavedanja, da energija sama po sebi ni dana, niti je ni v neomejenih količinah. Zavedamo se tudi, da premišljena in načrtovana raba energije ne vpliva le na družinski proračun v gospodinjstvih, ampak njen vpliv močno zaznamuje celotno gospodarstvo. Zato je naša najboljša naložba vlaganje v okolje v katerem živimo in tako tudi v prihodnjih desetletjih ustvarjamo boljši svet za prihodnje generacije.