ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt My Virtual Town (Education system - democratic force that helps to prepare students to actively participate in all aspects of economical, environment and social life in local communities) je sofinanciran v okviru projekta Erasmus+ in vključuje 9 partnerjev iz treh držav, od tega 3 iz Slovenije. Fokus projekta My Virtual Town je na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta. V projektno partnerstvo so vključene tri srednje šole iz Slovenije, Bolgarije in Makedonije ter šest strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in dijaki ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na različnih področjih. Poleg KSSENE na projektu kot partnerja iz Slovenije sodelujeta še Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje (LUV) ter Šolski center Velenje (ŠCV).

Osnovni podatki o projektu:

Program:  Erasmus+

Akronim projekta: My Virtual Town

Polno ime projekta: Education system - democratic force that helps to prepare students to actively participate in all aspects of economical, environment and social life in local communities

Začetek projekta: 1. 10. 2018

Trajanje projekta: 24 mesecev

Proračun projekta: 178.327,00 € (proračun KSSENA: 21.012,00 €)

Vodilni partner: SDRUZENIE Tzentar za Ustoychivost i Ikonomichensko Razvitie (CSEG)

Partnerstvo: 9 partnerjev iz 3 evropskih držav

Spletna stran projekta: http://myvirtualtown.eu/ 

 

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €