ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Strokovnjaki s kompetencami na področju gradbeništva in strojništva, zaposleni na Zavodu KSSENA, izdelujemo kakovostne elaborate gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkaze energijskih lastnosti stavbe. Pripravljamo različne študije s področja učinkovite rabe energije, toplotnega odziva stavb, trajnostne gradnje in zagotavljanja ustreznega bivalnega ugodja. Kakovostno pripravljeni dokumenti s področja gradbene fizike so pogoj za uspešno prijavo na razpise za energetsko sanacijo stavb.

Pri sodobnem načinu bivanja pretežni del časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je zagotavljanje ugodnega in zdravega bivalnega ugodja v stavbah ključnega pomena. Notranjost stavbe od zunanjih vplivov ločijo gradbene konstrukcije, ki sestavljajo ovoj stavbe in morajo poleg prenašanja velikih mehanskih obremenitev notranjost ščititi pred padavinami, vlago in zunanjimi temperaturami, ki pa se večino leta razlikujejo od predvidene optimalne notranje temperature. Pri novogradnjah ter pri energetskih obnovah stavb je tako vedno bolj pomembna energetska bilanca stavbe.

V energetski bilanci so obravnavane toplotne izgube (transmisijske in prezračevalne), ki morajo biti enake vsoti toplotnih dobitkov (pasivni dobitki sončnega sevanja, notranji dobitki in dovedena toplotna energija preko ogrevalnega sistema). Za določitev dejanske rabe energije in potenciala prihrankov je potrebno z ustreznim računskim orodjem za gradbeno fiziko kreirati model stavbe, ki zajema njene dejanske geometrijske karakteristike, sestavne elemente in vgrajene energetske sisteme. Za učinkovito rabo energije v stavbah je zato ustrezno pripravljen izračun gradbene fizike ključnega pomena.