ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt ENTRAIN je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa (Interreg CENTRAL EUROPE), katerega glavni cilj je spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki na nadnacionalni ravni in razširiti znanje za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SI, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote (sončna energija, biomasa, odpadna toplota, toplotne črpalke in geotermalna energija).

Končni rezultat bo pripomogel k zmanjšanju emisij CO2 in fosilnih goriv, izboljšanju kakovosti lokalnega zraka in socialno-ekonomske koristi za lokalne skupnosti z rastjo tehničnega strokovnega znanja in začetkom delovanja naložbe v inovativna finančna orodja.

Projekt ENTRAIN bo sprožil investicije v izgradnjo ali prenovo devet omrežij daljinskega ogrevanja in pripravo devet študij toplotnega načrtovanja, skupaj z razvojem treh inovativnih lokalnih in regionalnih shem financiranja ter prilagoditvijo in sprejetjem obstoječega avstrijskega sistema vodenja kakovosti „QM Holzheizwerke“ v vsaj treh ciljnih regijah.

Osnovni podatki o projektu:

Program:  Interreg Centralna Evropa

Akronim projekta: ENTRAIN

Polno ime projekta: ENhancing renewable heaT planing for improving the aiR quAlity of commuNities

Začetek projekta: 1. 4. 2019

Trajanje projekta: 36 mesecev 

Proračun projekta: 2.446.585,00 € (proračun KSSENA: 214.210,00 €)

Vodilni partner: Ambiente Italia srl

Partnerstvo: 11 partnerjev iz 6 evropskih držav

Spletna stran projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTRAIN.html 

 

 

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €