ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov. DeCarb združuje 9 partnerjev (9 regij), z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, in sicer iz obdobja z visokim ogljičnim odtisom proti prihodnosti čiste energije. DeCarb bo s poudarkom na napredku čiste in poštene energetske tranzicije ob omejevanju negativnega vpliva na ekonomsko in socialno stabilnost, podprl sodelujoče regije in pripomogel k trajnostnemu razvoju le teh.

Ključni rezultati:

  • 9 akcijskih načrtov za izboljšanje obstoječih politik (operativnih programov in strategij)
  • izvedba dveh medregionalnih delavnic in treh študijskih ogledov z namenom krepitve zmogljivosti med projektnimi partnerji ter ključnimi deležniki 
  • 4 tematske študije z namenom analize prednosti, slabosti in priložnosti različnih regij ter scenarijev za dekarbonizacijo

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Europe

Programska prioriteta: 3 - Low-carbon economy

Programski specifični cilj: 3.1 Improving low-carbon economy policies

Akronim projekta: DeCarb

Polno ime projekta: Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions

Začetek projekta: 1. 6. 2018

Trajanje projekta: 60 mesecev

Proračun projekta: 1.807.739,00 € (sofinanciranje s strani ERDF 1.536.578,15 €)

Vodilni partner: Stara Zagora Regional Economic Development Agency (SZREDA)

Partnerstvo: 9 partnerjev iz 9 evropskih držav

Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/decarb/

 

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €