Sinenergija je strokovna publikacija, ki zajema teme s področja energetske učinkovitosti ter energetske obnove stavb, tehnologij za izkoriščanje obnovljivih virov energije, trajnostnega čistega transporta ter sorodnih področij.

Pred vami je prva številka glasila SINENERGIJA v letu 2017, ki je posvečena projektu NEW FINANCE in se osredotoča na financiranje energetske obnove stavb z uporabo povratnih in nepovratnih sredstvev, mehanizma energetskega pogodbeništva ter množičnega financiranja s strani različnih udeležencev.

Publikacija prav tako vključuje kratka obvestila o projektih v izvajanju, reportaže iz mednarodnih konferenc ter primer dobre prakse energetske prenove dvorca Bračak.

Prijetno branje!

 

V spodnjih zavihkih so na voljo starejše izdaje Sinenergije.

 

2016


Sinenergija 1 2016: Lokalna in trajnostna raba biomase

Številka 1 iz leta 2015 je sestavljena iz naslednjih člankov:

– Proizvodnja lesnih sekancev
– Trg lesnih pelet
– Energetsko pogodbeništvo in lesna biomasa
– Koncept biomasnih logističnih in trgovalnih centrov
– Trajnostna uporaba in kakovost lesnih goriv
– Kotli za različne vrste biomase


Sinenergija 2 2016: Energetsko pogodbeništvo

Številka 2 iz leta 2016 je sestavljena iz naslednjih člankov:

– Energetsko pogodbeništvo –priložnost za MSP
– Energetsko pogodbeništvo v stanovanjskem sektorju
– Primer dobre prakse: Občina Brda – energetsko prenova javne razsvetljave in javnih stavb
– Energetska prenova javnih stavb v Sloveniji do leta 2020

2015


Sinenergija 1 2015: Energetske izkaznice

Številka 1 iz leta 2015 je sestavljena iz naslednjih člankov:

– Proizvodnja lesnih sekancev
– Trg lesnih pelet
– Energetsko pogodbeništvo in lesna biomasa
– Koncept biomasnih logističnih in trgovalnih centrov
– Trajnostna uporaba in kakovost lesnih goriv
– Kotli za različne vrste biomase


Sinenergija 2 2015: Mobilnost prihodnosti

Številka 2 iz leta 2015 je sestavljena iz naslednjih člankov:

– Predelava Ottovega motorja za uporabo UNP v praksi
– Prihodnost hibridnih vozil
– Dejansko stanje e-mobilnosti
– Primerjava porabe goriva in izpustov CO2 pri avtomobilih z notranjim izgorevanjem
– Razvoj trga in ifrastrukture za vozila na gorivne celice

 

2014


Sinenergija 1 2014: Priložnosti na transnacionalnih in medregionalnih programih v obdobju 2014-2020


Sinenergija 2 2014: Projekt GeoSEE - inovativna raba nizkotemperaturnih geotermalnih virov

2013


Sinenergija 1 2013: Projekt EnergyCity - Zmanjševanje rabe energije ter emisij TGP v mestih Srednje Evrope


Sinenergija 2 2013: Projekt M2RES - Obnovljivi viri energije na degradiranih površinah

2012


Sinenergija 1 2012: Energija vetraSinenergija 2 2012: Bivalno ugodje
Sinenergija 3 2012: Trajnostna mobilnost
Sinenergija 4 2012: Avstrija2011


Sinenergija 1 2011: Ogrevanje


Sinenergija 2 2011: Hidroelektrarne


Sinenergija 3 2011: Naravne katastrofe


Sinenergija 4 2011: Danska