parallax background

Projektni sestanek projekta BioRES

Energetika-crop
Znane so super finalistke za energetsko najbolj odmevne občine v Sloveniji
October 5, 2016
InfoDnevi-1
Informativni dnevi na Fakulteti za energetiko
February 10, 2017

V Velenju je potekal sestanek konzorcija partnerjev v okviru projekta BioRES. Partnerji iz Finske, Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Bolgarije in Slovenije, smo pregledali dosedanje delo na projektu, razpravljali o študijah izvedljivosti in določili natančne lokacije kjer se bodo ustanovili Biomasni logistični in trgovalni centri (BLTCji). Sprejeli smo nadaljnje korake, pri nudenju podpore za ustanavljanje BTCjev, katerih poslanstvo je zagotavljanje trajnostne in zanesljive oskrbe z lesnimi gorivi.
Lokalna raba lesne biomase je eden izmed ključnih dejavnikov, ki prispevajo k zmanjševanju izpustov CO2 in ostalih toplogrednih plinov ter bistveno pripomore k povečevanju energetske neodvisnosti, ker bodo vzpostavljeni  BLTCji tudi ustrezno certificirani in zavezani k zagotavljanju kakovosti, bo njihov prispevek pri doseganju trajnostnih in okoljskih ciljev izjemno pomemben.

Energetska agencija KSSENa bo v prihodnjih mesecih s pomočjo partnerjev organizirala seminarje, kjer bomo dodatno izobraževali lokalne akterje v oskrbni verigi z lesno biomaso, in na ta način bistveno pripomogli k uspešnemu zagonu BLTCjev in uspešni izvedbi projekta BioRES.