KSSENA

 

Kontaktni obrazec

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

home_energy_feature_4

Podatki o zavodu

Ustanovljen: 2006
Ustanovitelji: Mestna občina Velenje
Mestna občina Celje
Mestna občina Slovenj Gradec
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Status: javni zavod
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju št. reg. vl. 1/08893/00
Direktor: Boštjan Krajnc
Predsednik Sveta zavoda: dr. Adnan Glotić
Podpredsednik Sveta zavoda: Stanko Esih
Člani Sveta zavoda: Ervin Miklavžina
Bogomir Kačič
Sašo Mozgan
Franc Blatnik
Število zaposlenih: 10
ID za DDV: SI58743359
Matična številka: 2212358
Podračun pri Banki Slovenije: 01333-6000000634