ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval na projektu TRACE (program JV Evropa), ki  je temeljil predvsem na izmenjavi dobrih praks med občinami na področju zakonodaje pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih objektov v JV Evropi.

Cilj projekta je bil priprava teritorialnih operativnih načrtov za izvajanje ukrepov za dvig energetske učinkovitosti v partnerskih državah. Organizacija investicijskih forumov ter izobraževalnih delavnic za ključne deležnike z namenom podpore pri vlaganju v energetsko učinkovitost obstoječega stavbnega fonda.