ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je kot vodilni partner sodeloval na projektu GeoSEE (program JV Evropa), ki je raziskal kombinirano možnost uporabe obnovljivih virov energije v lokalnem območju.

Cilj projekta je bil razvoj inovativnih tehničnih sistemov za izkoriščanje nizkotemperaturnih geotermalnih virov za proizvodnjo energije na osnovi hibridnih proizvodnih sistemov, ki so kot dodaten vir energije uporabljali predvsem biomaso ter bodisi toplotno (solarni kolektorji) bodisi električno energijo (fotovoltaični paneli). Tehnični razvoj sistemov je bil prilagojen za izbrane študijske lokacije v partnerskih državah, izvedba le-teh pa je bila podprta s celovito ekonomsko analizo ter ozaveščanjem ključnih deležnikov in potencialnih investitorjev.