ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski agenciji KSSENA, kjer je zaposlen od leta 2015, skrbi za področje energetskega upravljanja. Pripravlja tehnično dokumentacijo za energetske obnove stavb, sodeluje pri izdelavi razširjenih energetskih pregledov, energetskih izkaznic in elaboratov gradbene fizike. Izdeluje termografske analize stavb in pripravlja različne študije, strategije in analize s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Lokalnim oblastem s svetovanjem in pripravo dokumentacije pomaga pri izvedbi energetskih obnov ter sodeluje pri prijavah na razpise za nepovratna sredstva ter iskanju drugih virov financiranja energetskih obnov. Pri evropskih projektih se vključuje kot tehnični svetovalec.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Mojca Plankelj

dipl. org. – manager

T: +386 (0)3 8961 520

Energetski management

Primož Rotovnik

mag. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Gregor Podvratnik

dipl. inž. el.

T: +386 (0)59 099 180

Finance in administracija

Nedisa Trumić

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 520

Aida Arnautović

ekon.

T: +386 (0)3 8961 520