ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Danes na Ljudski univerzi Velenje poteka drugi partnerski sestanek projekta My Virtual Town. Sestanek je v prvi vrsti namenjen uskladitvi izvedbenega načrta projekta ter načrtovanju prihajajočih izobraževanj učiteljev in ostalih partnerjev na projektu, med drugim pa bo z glasovanjem izbran tudi uradni logotip projekta. 

Fokus projekta My Virtual Town je na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta. V projektno partnerstvo so vključene tri srednje šole iz Slovenije, Bolgarije in Makedonije ter šest strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in dijaki ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na različnih področjih. Prvi izmed treningov namenjenih izobraževanju učiteljev bo potekal v mesecu marcu, in sicer v mestecu Kochani v Makedonijj.

Projekt My Virtual Town je sofinanciran s strani programa Erasmus+, kot partnerja iz Slovenije pa poleg KSSENE sodelujeta še Ljudska Univerza Velenje ter Šolski center Velenje.

KSSENA se v okviru projekta eCentral že pripravlja na začetek crowdfunding kampanje, namenjene zbiranju sredstev za energetsko sanacijo Ljudske univerze Velenje. Velenje bo tako predstavljalo pilotno regijo, v kateri se bo testirala inovativna shema financiranja, saj model množičnega financiranja do sedaj še ni bil izveden za sanacijo javne stavbe.

 

V tem tednu smo bili v mestu Pazardzhik v Bolgariji, kjer je potekal kick-off sestanek projekta My Virtual Town, sofinanciranega v okviru programa Erasmus+. Fokus projekta bo na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta.

S projektom My Virtual Town KSSENA prvič do sedaj sodeluje na programu Erasmus+, kot partnerja iz Slovenije pa nastopata še Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje ter Šolski center Velenje.