ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Partnerji projekta THE4BEES (Transholistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation) so se zbrali v Stuttgartu, kjer je potekal 5. projektni sestanek. Izvedli so pregled nad opravljenimi aktivnostmi in doseženimi rezultati, s fokusom na napredku osmih pilotov, ki se izvajajo v šestih različnih državah.

Aktivni smo bili tudi v Rimu, kjer je potekala konferenca MADE IN MED, na kateri so bili predstavljeni rezultati vsaj 90 projektov sofinanciranih s strani programa Interreg Mediteran. Cilj konference je bil prikazati vpliv projektov kot tudi prihodnost programa v naslednjih letih.