ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Mestna občina Celje in Energetika Celje sta podpisali koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo osmih javnih objektov. Zavod KSSENA je aktivno sodeloval pri pripravi dokumentacije in veseli smo, da smo lahko del te velike zgodbe.