ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Partnerji projekta THE4BEES (Transholistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation) so se zbrali v Stuttgartu, kjer je potekal 5. projektni sestanek. Izvedli so pregled nad opravljenimi aktivnostmi in doseženimi rezultati, s fokusom na napredku osmih pilotov, ki se izvajajo v šestih različnih državah.