ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V Velenju danes poteka delavnica z naslovom "Trajnostni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja", ki jo v sklopu projekta KeepWarm organizirata KSSENA in Center za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan.