ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

24. septembra so se partnerji projekta IMEAS srečali na 6. projektnem sestanku v Velenju. Partnerji projekta si še naprej prizadevajo za razvoj orodij in smernic, ki naslavljajo izzive slabega pretoka informacij med akterji in neusklajene pristope k energetskemu načrtovanju, ki ne prepoznavajo različnih nacionalnih, regionalnih, lokalnih in sektorskih potreb. Z večplastnim pristopom, ki upošteva vertikalne, horizontalne in transverzalne povezave med politikami in akterji, bodo IMEAS orodja omogočila celovito in integrirano energetsko načrtovanje. IMEAS spletna platforma, ki bo omogočila uporabo razvitih orodij, bo na voljo še pred koncem leta.