ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Danes se odvija še zadnji od številnih strokovnih dogodkov organiziranih v sklopu projekta EcoInn Danube, katerih namen je spodbujanje komercialnega preboja inovativnih, ekološko usmerjenih produktov in storitev preko povezovanja ključnih deležnikov znotraj držav regije Podonavja. 

Dogodek z nazivom »Danube: Innovation in flow« poteka v konferenčni hali Bolgarske gospodarske zbornice v Sofiji in je namenjen povezovanju inovatorjev, investitorjev, podjetij, zakonodajalcev ter ostalih ciljnih skupin, relevantnih za nadaljnji razvoj področji povezanih s terminom eko inovacije.

Dogodek temelji na izmenjavi izkušenj, dobrih praks ter navezovanju novih stikov med udeleženci in ponuja priložnost za predstavitev inovativnih izdelkov in storitev, sklepanje novih poslovnih razmerji ter vzpostavitev mednarodnega sodelovanja. Dogodek je prav tako namenjen predstavitvi vsebin in orodij razvitih v sklopu projekta EcoInn Danube, s poudarkom na podpori pri realizaciji inovativnih tržnih idej ter spodbujanju ekološko naravnanih inovacij.

Več informacij o preteklih in prihajajočih dogodkih projekta EcoInn Danube najdete na spletnih straneh:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projec…/ecoinn-danube 

http://ecoinnovative.eu/events/

 

V mestu Kočani v Severni Makedoniji se te dni odvija prvo izobraževalno srečanje projekta My Virtual Town, na katerem smo med več kot 40 udeleženci prisotni tudi predstavniki Zavoda KSSENA. Petdnevni dogodek je namenjen usposabljanju mentorjev, ki bodo lahko nato usmerjali dijaške skupine pri izdelavi raziskovalnih nalog. Raziskovalne naloge se bodo tematsko navezovale na predloge, kako izboljšati življenje v svojem mestu. Iz Slovenije se dogodka poleg Zavoda KSSENA udeležujejo tudi predstavniki Šolskega centra Velenje in Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje

 

V prejšnjem tednu smo bili v mestu Badajoz v Španiji, kjer je v sklopu projekta DeCarb potekala delavnica na tematiko obnovljivih virov energije ter študijski ogled ene izmed mnogih sončnih elektrarn v regiji Badajoz. KSSENA na projektu sodeluje kot projektni partner, v Badajozu pa sta bili tudi predstavnici Mestne občine Velenje, saj je za izvedbo projekta ključna podpora ter sodelovanje z deležniki lokalnih oblasti v Savinjski in Koroški regiji.

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov. DeCarb združuje 9 partnerjev (9 regij), z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, in sicer iz obdobja družbe z visokim ogljičnim odtisom proti prihodnosti čiste energije.

Več informacij o projektu je na voljo na povezavi https://www.interregeurope.eu/decarb/

Energetska agencija KSSENA sodeluje pri projektu KeepWarm financiranem s strani programa Horizon 2020. Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer s povečanjem njihove učinkovitosti ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih energentov. Eden izmed korakov k doseganju zastavljenih ciljev je tudi izobraževanje za lastnike (občine) in upravljavce daljinskih sistemov, zato skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, ki prav tako sodeluje pri projektu,  pripravljamo delavnico z naslovom:  Trajnosti razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Izobraževanje bo potekalo v sredo 6. 3. 2019  v Vili Bianci Velenju.

Program dogodka

Dogodek je brezplačen. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna. Prijave zbiramo do petka, 1. 3. 2019.

Spletna prijava: https://goo.gl/forms/IAdozGGGDQnD5TBC2