ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov. Projekt bo poskušal oceniti prednosti, slabosti in priložnosti različnih regij z ozirom na obstoječe politike za podporo inovacijam in poskušal spodbuditi doseganje ciljev, usmerjenih v zniževanje izpustov toplogrednih plinov.

Osnovni podatki o projektu:

Program: INTERREG EUROPE Programme

Programska prioriteta: 3 - Low-carbon economy

Programski specifični cilj: 3.1

Akronim projekta: DeCarb

Naslov projekta: Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions

Vodilni partner: DIGITALIS

Budžet KSSENA: 182,090.15 €

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €