ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt BB-Clean je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Glavni cilj projekta je razvoj usklajenih politik za nizko-ogljično energetiko v skladu s trajnostno rabo biomase za proizvodnjo toplote v Alpski regiji. Z ozirom na obstoječe stanje različnih zakonskih in administrativnih okolij v partnerskih državah se bodo v ta namen razvila inovativna orodja za tehnološko in ekonomsko načrtovanje ogrevanja na biomaso, ki bo v skladu s ciljem omejevanja posledic podnebnih sprememb.

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Alpine Space (Območje alp)

Programska prioriteta: PA 2 : Low Carbon Alpine Space

Programski specifični cilj: SO2.1 - Establish transnationally integrated low carbon policy instruments

Akronim projekta: BB-clean

Naslov projekta: Strategic tools towards a sustainable use of biomass for low carbon domestic heating

Številka projekta: /

Vodilni partner: Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Matematica e Fisica "Niccolò Tartaglia"

Trajanje: 36 mesecev

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €