ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetskih izkaznic

Energetskih pregledov

Projektov v teku

Zaključenih projektov

Projektno delo

Zadnje novice

Danube: Innovation in flow

Danes se odvija še zadnji od številnih strokovnih dogodkov organiziranih v sklopu projekta EcoInn Danube , katerih...

Več o tem

Prvo izobraževalno srečanje projekta My Virtual Town

V mestu Kočani v Severni Makedoniji se te dni odvija prvo izobraževalno srečanje projekta My Virtual Town, na katerem...

Več o tem

V Španiji je potekala 1. medregionalna delavnica v okviru projekta DeCarb

V prejšnjem tednu smo bili v mestu Badajoz v Španiji, kjer je v sklopu projekta DeCarb potekala delavnica na tematiko...

Več o tem

V Velenju danes poteka delavnica z naslovom "Trajnostni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja"

V Velenju danes poteka delavnica z naslovom "Trajnostni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja", ki jo v...

Več o tem

Projekti v izvajanju

THE4BEES

Projekt THE4BEES (Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation) spodbuja mehke ukrepe varčevanja z energijo v javnih stavbah, ki jih bo podprl s tehničnim znanjem, saj bo v okviru projekta vzpostavljenih kar 7 delavnic za soustvarjanje v 7 različnih partnerskih državah, v katerih se bo razvijalo in testiralo inovativno informacijsko-tehnološko (IT) orodje za podporo uporabnikom stavbe pri doseganju in spremljanju energetskih prihrankov.

Več o projektu ...

EmBUILD

Projekt EmBUILD je namenjen krepitvi zmožnosti javnih odločevalcev na lokalnem in nacionalnem nivoju na področju razvoja strategij za energetsko obnovo. Lokalni in nacionalni odločevalci bi tako imeli večje kapacitete in pristojnosti pri zbiranju in obdelavi podatkov o obstoječem stavbnem fondu, pri identifikaciji investicij in vzpostavljanju sodelovanja z zasebnim sektorjem ter pri pridobivanju informacij za pripravo realističnih in trajnostno naravnanih strategij za energetsko učinkovito renovacijo stavbnega fonda.

Več o projektu ...

Energy@School

Projekt Energy@School se je začel 1. julija 2016, vodilni partner projekta pa Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna. Glavni cilj projekta ENERGY@SCHOOL je povečanje zmogljivosti javnega sektorja za vzpostavitev t.i. energetsko pametnih šol in integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja, ki bodo tako postali starejši in mlajši energetski skrbniki.

Več o projektu ...

IMEAS

Projekt IMEAS je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp) in vključuje 12 partnerjev iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta IMEAS je ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij za načrtovanje celostnih in trajnostnih energetskih politik in za izbiro pravih ukrepov ter instrumentov za njihovo izvajanje.

Več o projektu ...

NEW FINANCE

Projekt NEW FINANCE je namenjen poenostavitvi izvajanja investicij v energetsko učinkovitost stavb preko izboljšanja dostopa do delovnih strategij in njihove uporabe za mobilizacijo zasebnega financiranja s poudarkom na bolj optimalni izrabi obstoječih Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI).

Več o projektu ...

EcoInn Danube

Projekt EcoInn Danube je bil odobren v okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje).

Več o projektu ...

eCentral

Projekt eCentral je financiran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL EUROPE), ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih na področju srednje Evrope.

Več o projektu ...

KEEPWarm

Projekt KEEPWarm je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja.

Več o projektu ...

BB-Clean

Projekt BB-Clean je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Glavni cilj projekta je razvoj usklajenih politik za nizko-ogljično energetiko v skladu s trajnostno rabo biomase za proizvodnjo toplote v Alpski regiji.

Več o projektu ...

DeCarb

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov.

Več o projektu ...